Kölista parkering

Föreningen har 9 stycken parkeringsplatser som förnärvarande kostar 650kr/månad.
Anmäl er till kölistan till styrelsen@brfsilen.se

1. 12001
2. 25002
3. 24004
4. 5002
5. 6005
6. 17002
7. 18002
8. 1003
9. 10002
10. 23001
11. 29001
12. 4004