Kölista parkering

Föreningen har 9 stycken parkeringsplatser som förnärvarande kostar 650kr/månad.
Anmäl er till kölistan till styrelsen@brfsilen.se

1. 12001
2. 25002
3. 24004
4. 5002
5. 29001
6. 6005
7. 17002
8. 18002
9. 1003
10. 10002