Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, minst tre ledamöter och minst en suppleant.
Styrelsen kontaktas via mail: styrelsen@brfsilen.se

Inloggning styrelsemedlemmar
Logga in

 

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Joel Palmqvist

Mats Johansson

Tomas Wigermark

Elisabet Holmberg

Leif Jansson

Tim Konradsson

Robert Hahn

070 467 20 77

070 618 68 86

079 079 03 21

072 529 95 29

072 573 03 76

073 157 54 55

079 074 53 54