Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, minst tre ledamöter och minst en suppleant.
Styrelsen kontaktas via mail: styrelsen@brfsilen.se

Inloggning styrelsemedlemmar
Logga in

 

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Pia Carlsson

Elisabet Holmberg

Joel Palmqvist

Leif Jansson

Hannes Wiklund

Niklas Nyman

Robert Hahn

070 782 37 80

072 529 95 29

070 467 20 77

070 242 67 13

072 573 03 76

073 919 44 05

_